Mevrouw José Oliehoek, directeur Basisschool 't Palet

José Oliehoek

Directeur Basisschool 't Palet
Hoe zou je jouw school omschrijven?

“Onze school staat in het hart van de Schilderswijk. ’t Palet is kleurrijk en veelzijdig, met kinderen met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Een plek waar al die culturen welkom zijn en elkaar ontmoeten. Met elkaar bieden we kinderen een zo groot mogelijk kansrijk lesaanbod. Daarom geven we ook 4 uur per week langer les dan de meeste basisscholen; in totaal 30 lesuren per week.”

“De school is een spil in de buurt. We werken samen met diverse partners in de wijk en bieden uiteenlopende activiteiten aan in het kader van de ‘brede buurtschool’. Wij voelen ons samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We betrekken ouders dan ook bij het leerproces. Als we goed samenwerken bieden we de kinderen de beste kansen.”

Waarom is jouw school aangesloten bij het Platform Urban Education?

“We werden in 2020 gevraagd of we ons wilden aansluiten. We zijn geïnteresseerd hoe we door samen te werken de kansenongelijkheid kunnen verkleinen. Kennis en ervaring delen is daarbij een belangrijk middel.”

“Wij kunnen ons goed vinden in het gedachtegoed van De Transformatieve School. De andere scholen in het Platform zijn daar ook mee bezig. Het is goed om hun ervaringen te horen en daarvan te leren. Het is belangrijk om te zoeken naar de verbinding tussen de thuiscultuur, de straatcultuur en de schoolcultuur.”

Wat kunnen platformleden leren van ‘t Palet?

“Wij leren kinderen al jong executieve functies; zelf de regie nemen in het leerproces. Plannen, aan de bel trekken als je hulp nodig hebt, maar ook omgaan met emoties. Vaardigheden die je helpen om het te redden in het voortgezet onderwijs. Ik denk dat sommige VO-scholen iets kunnen leren van de manier waarop wij kinderen executieve vaardigheden bijbrengen.”

’t Palet is kleurrijk en veelzijdig, met kinderen met verschillende culturele en religieuze achtergronden

“Op het gebied van begrijpend lezen scoren onze kinderen ook goed. We gebruiken de doorgaande leerlijn Taal100 van groep 1 tot en met 8. De leerkrachten krijgen scholing om met de leerlijn te werken, zodat ze goede instructie kunnen geven. Dat is wat kinderen nodig hebben. Dit is interessant voor basisscholen én voor VO-scholen.”

Hoe breng je ideeën vanuit het platform verder in de organisatie?

“We geven het aandacht en tijd. Het is belangrijk dat het niet van de directeur alleen is. Dan wordt het vergaderen buiten de deur zonder dat het iets oplevert. Ik doe dit samen met onze zorgcoördinator Bregje, oudercoördinator Herta en NT2-leerkracht Mike. We verdelen de werkbezoeken onder elkaar. Die bezoeken zijn superinteressant; we kijken op thema’s bij elkaar in de keuken. Hoe werken dingen voor jouw school? Wat kunnen wij daarvan leren? De werkbezoeken zijn heel nuttig.”

Wat verwacht je voor de toekomst van het Platform Urban Education?

“Ik hoop dat we het netwerk verder kunnen uitbreiden en contact kunnen leggen met andere netwerken in Den Haag. Het zou mooi zijn als er nog een paar basisscholen bij zouden komen, zodat we het nog breder kunnen trekken.”