Het Platform Urban Education 070 is een samenwerking van 7 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk. Zij slaan de handen ineen om te werken aan gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen, ongeacht achtergrond of thuissituatie. In het Platform delen scholen inzichten, kennis en ervaring om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en de brug te slaan tussen thuis, straat en school.

Het Platform organiseert minimaal 5 keer per jaar bijeenkomsten voor de deelnemende scholen. Daarbij worden vaak externe deskundigen uitgenodigd om een inleiding te verzorgen. Daarna praten de deelnemers door over een thema. Thema’s die regelmatig terugkeren zijn de Transformatieve School Methode, taalbeleid en -onderwijs en hoe kinderen geleerd kan worden zelf de regie te voeren over hun leerproces.

Naast de themabijeenkomsten zijn er ook ten minste 3 schoolbezoeken per jaar. Tijdens deze bezoeken geeft de gastschool een presentatie waarin een leer- of intervisievraag wordt toegelicht. De deelnemers discussiëren in kleine groepjes over het onderwerp van de presentatie. Een deelnemer: ‘Die bezoeken zijn superinteressant. Hoe werken dingen voor jouw school? Wat kunnen wij daarvan leren?’