Johan de Witt Scholengroep

Roel Slotboom

Locatieleider Johan de Witt Scholengroep locatie Zusterstraat
Hoe zou je de school omschrijven?

“Johan de Witt Scholengroep omvat vijf scholen voor openbaar voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben het predicaat ‘excellente school’. We bieden onderwijs aan voor praktijkonderwijs, entree, basis, kader, mavo, havo, vwo en MYP-leerlingen. De meeste leerlingen komen uit een straal van 500 meter rond de locaties. Maar we hebben ook enkele leerlingen uit het Westland en Zoetermeer.”

“Onze scholen herbergen jongeren uit diverse culturen die ook zo hun eigen thuis-, straat- en schoolcodes hebben. We zijn de uitdaging aangegaan om die culturen in hun waarde te laten en een mooi en veilig leerklimaat te creëren. We trainen onze docenten in het gedachtegoed van De Transformatieve School zowel op pedagogisch als didactisch gebied, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Wat was de reden om aan te sluiten bij het Platform Urban Education?

“Ongeveer 3,5 jaar geleden zijn we de omslag gaan maken naar De Transformatieve School. Het platform bestond toen al en aangesloten scholen omarmden De Transformatieve School al. Het leek ons nuttig om te leren van ervaringen van andere scholen. Het platform biedt de mogelijkheid om je als school verder te professionaliseren, maar ook om kennis te delen en bezoeken bij deelnemende scholen af te leggen. Het uiteindelijk doel is een leeromgeving te creëren die elke leerling een eerlijke kans geeft om te slagen.”

Wat is de meerwaarde van het platform?

“Door de samenwerking met andere scholen zijn we met elkaar een lerend netwerk. Het is mooi dat veel niveaus vertegenwoordigd zijn, van basisschool tot mbo. We delen successen met elkaar, maar spreken ook ons onvermogen uit en zoeken naar oplossingen voor problemen. We kijken bij elkaar in de keuken en zien hoe andere scholen het doen. Dat geeft herkenning, maar ook stimulans voor vernieuwing.

Johan de Witt Scholengroep
Johan de Witt Scholengroep

In coronatijd hebben we expertgroepen opgezet op de thema’s taal, executieve vaardigheden en De Transformatieve School. Scholen hebben in hun eigen organisatie gekeken of ze daar een projectleider op kunnen zetten. Daardoor is er verbinding tussen én binnen de scholen, die samenwerking werkt goed.”

Wat kan jouw locatie bijdragen aan het Platform Urban Education?

“Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het gedachtegoed van De Transformatieve School toe te passen. We hebben docenten opgeleid om bij te dragen aan de kansengelijkheid voor leerlingen. Wij kunnen andere scholen laten zien hoe wij hiermee omgaan. In 2021 hebben we andere scholen ontvangen. Daar kregen we heel positieve reacties op. En zo zijn wij ook geïnteresseerd in wat anderen doen om kansengelijkheid te creëren.”

Wat kan het platform nog toevoegen?

“Het platform verbindt, ook in andere grote steden kampen ze met dezelfde uitdagingen. Een mooie vervolgstap zou zijn om ook met soortgelijke netwerken kennis en ervaringen te delen. Het platform stimuleert andere steden ook om hun eigen agenda voor het creëren van gelijke kansen uit te voeren en zorgt er tevens voor dat het een deel uitmaakt van een groter geheel. Uiteindelijk gaat het om ongelijkheid en achterstand terug te dringen en om ontwikkelingen te stimuleren die leiden tot gelijke kansen in het onderwijs.”