De gemeente Den Haag presenteerde in mei 2022 de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026: Kiezen voor Kansen

De gemeente Den Haag presenteerde in mei 2022 de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026: Kiezen voor Kansen. De coronacrisis heeft specifieke groepen leerlingen en jongeren onevenredig hard geraakt en op achterstand gezet in hun ontwikkeling, constateert de nota. Werken aan kansengelijkheid is daardoor actueler dan ooit.

Corona met zijn lockdown en thuisonderwijs heeft duidelijk gemaakt dat voor een succesvolle aanpak verder gekeken moet worden dan de klaslokalen. Een veilige thuisomgeving, ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling in de wijk zijn net zo belangrijk voor goede resultaten.

Het rapport schrijft:

‘We willen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de Haagse jeugd het beste uit zichzelf kan halen. Het overkoepelende doel van de HEA is gelijke onderwijskansen bevorderen. We willen dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.’

Kiezen voor Kansen beschrijft 4 ambities voor de komende jaren:

 1. Voldoende, bevoegde en bekwame onderwijsprofessionals.
  • Meer zij-instromers werven,
  • Een eigentijdse Haagse lerarenopleiding opzetten om aankomend leraren klaar te stomen voor de grootstedelijke uitdagingen
  • Studenten inzetten voor ondersteuning in de klas
 2. Een optimale leer- en ontwikkelomgeving
  • Investeren in extra en intensieve leertijd met focus op doelgroepen en taal
  • Talent ontwikkelen op school, thuis én in de wijk
  • Soepele overgangen realiseren tussen opvang- en onderwijssectoren
  • Sociale cohesie en veiligheid op school versterken
  • Investeren in voldoende en divers aanbod van internationaal onderwijs
 3. De juiste ondersteuning en passende plek voor alle kinderen en jongeren
  • Passend onderwijs of ondersteuning organiseren
  • Toekomstperspectief bieden aan jongeren in een kwetsbare positie
 4. Onderwijs dat bijdraagt aan de brede welvaart van Hagenaars
  • Investeren in basisvaardigheden voor volwassenen
  • Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren
  • Investeren in een divers aanbod van hoger onderwijs en toegepast onderzoek
  • Investeren in een aantrekkelijke studentenstad

Lees hier het volledige rapport.