Gelijke Kansen Alliantie website homepage

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.

In het landelijk GKA-netwerk van leraren delen leerkrachten hoe zij in hun dagelijkse praktijk op hun school werken aan kansengelijkheid. Ben jij leraar en wil je deel uitmaken van een lerend netwerk? Dan is de lerarennetwerkgroep iets voor jou!
De netwerkgroep heeft 5 bijeenkomsten, waarvan de eerste en vijfde fysiek en de andere 3 online. Klik hier voor meer informatie.