Het Platform Urban Education 070 is een samenwerking van 7 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk

Het Platform Urban Education 070 is een samenwerking van 7 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Den Haag en Rijswijk. Samen willen ze gelijke kansen in het onderwijs bevorderen voor alle leerlingen. Het Platform organiseert activiteiten en bijeenkomsten en onderhoudt deze website. De kosten hiervoor worden niet gedekt door de “gewone” budgetten van de scholen. Het Platform heeft daarom subsidie gevraag aan de gemeente Den Haag.

Leren van elkaar

“Leren van elkaar staat centraal in het Platform”, vertelt projectleider Dorothee Hoekstra. “We doen dit onder meer door minimaal 5 keer per jaar bijeen te komen. Van elke school zijn dan 2 of meer mensen aanwezig om ervaring en kennis te delen en te praten over thema”s als de Transformatieve School Methode, taalbeleid en hoe we leerlingen kunnen leren zelfstandig te werken.”

Een andere activiteit van het Platform is dat scholen op bezoek gaan bij een "gastschool". Die verzorgt een presentatie en organiseert lesbezoeken. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over het thema van de presentatie en wat zij gezien hebben in de school.

Kennis delen buiten het Platform

De platformleden willen de kennis en ervaring niet voor zichzelf houden, maar ook delen met andere scholen in Den Haag en omstreken. Hiervoor is het Platform van plan een netwerkbijeenkomst te organiseren. Tot slot wil het platform kennis delen via deze website. “Die activiteiten zijn belangrijk, maar ze kosten ook geld", zegt Hoekstra. "De afgelopen jaren hebben we hiervoor subsidie gekregen van de gemeente. We hopen ook voor 2023 weer middelen beschikbaar te krijgen.”