Rijswijks Lyceum

Jeroen Bos

Rector Rijswijks Lyceum
Hoe zou je jouw school omschrijven?

“Het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College is een van de weinige brede scholengemeenschappen in de regio. Je vindt bij ons alle vormen voortgezet onderwijs, van basis beroepsopleiding tot gymnasium. De school staat in Rijswijk, maar we zijn eigenlijk een Haagse school; 95 procent van onze bijna 1400 leerlingen komt uit Den Haag. Vooral uit aandachtswijken, zoals Schilderswijk, Laakkwartier en Zuidwest.”

Waarom is jouw school aangesloten bij het Platform Urban Education?

“Ik was 5 jaar geleden een van de oprichters van het platform. Er was bij ons en andere scholen behoefte om kennis en informatie uit te wisselen over lesgeven in een grootstedelijke omgeving. Bijvoorbeeld over hoe je omgaat met taalachterstanden. Scholen hebben daarvoor diverse aanpakken vanuit verschillende perspectieven. Door met elkaar over zo’n vraagstuk te praten, help je elkaar op weg.”

“Het mooie van het platform is dat het een lokaal netwerk is rond het vraagstuk van gelijke kansen. Kansengelijkheid is een veelkoppig monster. Een heel belangrijke kwestie waarbij het belang van de kinderen zwaarder moet wegen dan concurrentie tussen scholen. Dat besef zie ik bij de deelnemende scholen. Ze hebben elkaar gevonden op de inhoud. Lokaal. Dat werkt beter dan trajecten die ver afstaan van de lokale werkelijkheid. De ene stad is de andere niet.”

Het platform bestaat nu 5 jaar. Wat heeft het gebracht?

“Je ziet veel herkenning en merkt dat je niet de enige bent die met deze vraagstukken worstelt. We gaan bij elkaar op bezoek rond een thema. Afhankelijk van het thema betrekken we collega’s die zich met dat onderwerp bezighouden. De leden zijn divers; van basisonderwijs tot mbo. Daardoor kunnen we het ook hebben over hoe je primair, secundair en mbo-onderwijs op elkaar kunt laten aansluiten.”

Wat doe je in je eigen school anders dankzij het platform?

“Je krijgt altijd nieuwe inzichten door uitwisseling. Wij zagen bijvoorbeeld hoe een school op een andere wijze lesobservatieformulieren inzette.

Rijswijks Lyceum
Rijswijks Lyceum

Dat inspireerde ons om daar ook mee aan de slag te gaan. Wij zaten meer op een algemeen didactisch model, zij hadden meer over lesgeven in een grote stad. Alleen al het feit dat je ziet dat een andere school dingen anders doen, prikkelt om je eigen werkwijze kritisch te bekijken.”

Wat is je verwachting voor de toekomst?

“Door corona en alle beperkingen is de uitwisseling wat minder geworden. Dat willen we weer meer vormgeven. Ik hoop dat we weer veel bij elkaar over de vloer komen om te kijken hoe we dingen in praktijk brengen, elkaar kritisch te bevragen en er beter van te worden. En dat we medewerkers van de diverse scholen met elkaar in verbinding kunnen brengen. Je leert altijd van uitwisseling. Verder willen we activiteiten organiseren voor meerdere mensen, zoals een conferentie of werkmiddag.”

“Ik zou er nog wel een paar scholen bij willen hebben in het platform. Maar het hoeft niet uit te groeien tot een moloch. Wellicht kunnen we een voorbeeld zijn voor meer regioplatforms.”